Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

MambaJazz
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway vianivea nivea
MambaJazz
Jednego w Tobie kompletnie nie rozumiem. Dla wielu mężczyzn jesteś po prostu idealna. Masz swoje pasje, jesteś piękna, jesteś bystra, dążysz do wyznaczonych sobie celów. Byłaś z kimś, kto zupełnie nie potrafił Cię docenić i już wszystkich kolesi wpuszczasz pod wspólny mianownik. Powiem Ci, jeśli sobie uporządkujesz przeszłość, to szczerze - zazdroszczę komuś, w kim się kiedyś zakochasz.
— znalezione
Reposted fromtruustme truustme viamefir mefir
MambaJazz
Mężczyźni pragną zawsze być pierwszą miłością kobiety. Kobiety zawsze pragną być ostatnim romansem mężczyzny.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamefir mefir

June 03 2015

MambaJazz
pocałuj mnie.
MambaJazz
To tak,  jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromLittleJack LittleJack viadziaba dziaba
MambaJazz

June 02 2015

MambaJazz
2156 adb0 500
wersja chemiczna

June 01 2015

MambaJazz
Czuję w sobie Polskę I czuję się z tym źle niewygodniie Ale czuję Polskę sobą Kiedy mówię Każda głoska dźwięczy Jeszcze nie zginęła I nie jest mi z tym dobrze Wierci się Polska we mnie I uciska płuca Kiedy słyszę że Psków i Wielkie Łuki Chciałabym zdjąć Polskę Jak przemoczony płaszcz A on przyszyty i marznę.
Reposted frommikroiver mikroiver viacytaty cytaty
MambaJazz
0671 c255 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viakitewalk kitewalk
MambaJazz
4314 5a77 500
To nie książka

May 31 2015

MambaJazz
Es ist so rund.
Reposted frombiru biru viacats cats
MambaJazz
9215 a9f2
Reposted fromfantom fantom viaDOBRADUPA DOBRADUPA
MambaJazz
1656 89c0 500

therefined:

“Because sending a letter is the next best thing to showing up personally at someone’s door. Ink from your pen touches the stationary, your fingers touch the paper, your saliva seals the envelope, your scent graces the paper. Something tangible from your world travels through machines and hands, and deposits itself in another’s mailbox; their world. Your letter is then carried inside as an invited guest. The paper that was sitting on your desk, now sits on another’s. The recipient handles the paper that you handled. Letters create a connection that modern and impersonal forms of communication will never replace.”

Reposted fromohnina ohnina viaAmericanlover Americanlover
MambaJazz
8071 0f50 500
m.halber
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viasmutnazupa smutnazupa

May 30 2015

MambaJazz

-Zostań ze mną nocami.

-Czego oczekujesz?

-Nocy. Wspólnego spania, budzenia się, śniadań.

-A tak naprawdę?

-Byś był ze mną przez ciemność. Przytulał mnie, kochał. Pomógł gdy się przestraszę. Doszedł do krawędzi i spojrzał co tam jest.

-A jeśli nie zrozumiem?

-Niemożliwe.

— Now is good
Reposted fromglupiages glupiages viacytaty cytaty
MambaJazz
3420 41e3 500
MambaJazz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl